De cliëntenraad richt zich op onderwerpen die de cliëntenzorg binnen Goedebuur betreffen, met als uitgangspunt dat de bijdragen van de raad leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorgaspecten, de communicatie tussen zorgverleners/cliënten/naasten en het welbevinden van de cliënt en zijn directe naasten tijdens hun behandeling. De te bespreken kwesties kunnen in het overleg tussen management van Goedebuur en cliëntenraad ook het karakter hebben van een informatieve of oriënterende bespreking. Zou je graag iets met de cliëntenraad willen delen, ze zijn te bereiken op clientenraad@goedebuur.nl