Veelgestelde vragen

Heb je vragen? Neem contact op of kijk in de FAQ sectie.

Wij bieden zorg op maat voor complexe klachten op diverse levensgebieden. Ons ervaren team stelt behandeldoelen af op uw behoeften en behandelt een breed scala aan klachten. Verwijzen kan via mail of ZorgDomein.

Bij acute klachten neemt u contact op met uw huisarts of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Meer vragen? Neem contact met ons op.

Algemeen

 • Voor wie is Goedebuur bedoeld?

  Goedebuur is er voor iedereen die vastloopt op meerdere levensgebieden en psychische en vaak ook fysieke klachten ervaart. We streven ernaar om iedereen die zich aanmeldt of wordt doorverwezen te helpen. We bieden behandelingen in de SGGZ of BGGZ en zoeken indien nodig naar andere geschikte hulp. Onze aanpak richt zich op zorg op maat, waarbij we nauw samenwerken om de behandeldoelen af te stemmen.

 • Welke klachten behandelt Goedebuur?

  Goedebuur behandelt diverse psychische klachten, waaronder depressieve klachten, angstklachten, psychosomatische klachten en klachten die verband houden met persoonlijkheid. Onze eerste focus ligt op klachtenverlichting, gevolgd door gerichte versterking van de persoonlijkheid om minder te vermijden, emoties beter te hanteren, zelfstandiger te worden, autonomie te vergroten en dichter bij levenswaarden te komen.

 • Welke klachten behandelt Goedebuur niet?

  Goedebuur biedt geen behandelingen voor verslavingsproblematiek, eetstoornissen, psychotische klachten of dementie. In geval van acute klachten dient men altijd contact op te nemen met de huisarts of spoedeisende psychiatrie.

 • Hoe kan ik verwijzen naar Goedebuur?

  Verwijzen naar Goedebuur kan via mail (info@goedebuur.nl) of via ZorgDomein voor snelle en foutloze digitale verwijzingen. Voor overleg over een verwijzing kun je telefonisch contact opnemen met de administratief medewerker op het telefoonnummer 06 - 34 27 42 57. We hechten veel waarde aan goed overleg en afstemming met verwijzers.

 • Wat te doen bij spoed?

  Indien u dringend hulp nodig heeft, zijn er bij Goedebuur verschillende mogelijkheden beschikbaar. Als u al cliënt bent, heeft u mogelijk met uw behandelaar een crisisplan opgesteld dat u kunt raadplegen. Voor acute situaties en om direct een behandelaar te spreken, kunt u ons op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur bereiken op telefoonnummer 06 – 34 27 42 57. In de middag zal uw voicemail worden afgeluisterd en u worden teruggebeld. Buiten kantoortijden kunt u terecht bij de crisisdienst.

 • Wat zijn de openingstijden van Goedebuur?

  Goedebuur is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur op telefoonnummer 06-34274257. Als u in de middag belt zal uw voicemail worden afgeluisterd. De behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

 • Wat is de behandelingsaanpak van Goedebuur?

  Bij Goedebuur geloven we in een holistische benadering, waarbij we lichaam en geest behandelen en aandacht besteden aan voeding en maatschappelijke situatie. Onze behandelingen zijn op maat gemaakt, gericht op het formuleren van behandeldoelen die aansluiten bij uw behoeften.

Vergoeding

 • Wat zijn de kosten van een behandeling?

  De kosten hangen af van de duur van jouw behandeling. Een overzicht van de meest voorkomende consulten bij Goedebuur:
  - Consult bij een GZ-psycholoog 241,98 euro
  - Intake bij een GZ-psycholoog 450,83 euro
  - Consult bij een diëtist 213,52 euro
  - Consult bij een vaktherapeut 213,52 euro
  - Consult bij een WO-psycholoog 213,52 euro
  - Consult bij een verpleegkundig specialist 282,44 euro
  - Consult bij een maatschappelijk werker 233,52 euro
  - Intake bij een psychiater 698,45 euro
  - Intake bij een klinisch psycholoog 565,37 euro
  - Tussen- of eindevaluatie bij een psychiater 384,74 euro
  - Tussen- of eindevaluatie bij een klinisch psycholoog 306,84 euro

  Voor telefonische of online consulten gelden dezelfde tarieven, afhankelijk van de duur van het contact. Dit zijn standaard tarieven, gebaseerd op de NZA tarieven binnen de GGZ, in 2024. Voor meer informatie over de kosten: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/

  Vergeet niet dat je zorgverzekeraar standaard een eigen risico van € 385,- per kalenderjaar rekent.

 • Wat wordt er in rekening gebracht?

  Afhankelijk van de duur van het contact, wordt ook telefonisch contact en contact via e-mail in rekening gebracht.

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  Ja, vrijwel alle behandelingen worden vergoed via je basisverzekering. Het percentage hangt af van je polis.

 • Wat is het verschil tussen een natura en restitutie polis?

  Bij een natura polis wordt 65-80% vergoed. Bij restitutie polis wordt 100% vergoed.

 • Hoe vul ik de vergoeding aan bij een natura polis?

  Je vult de vergoeding aan tot 80% van ons tarief, na vergoeding van je verzekeraar.

 • Moet ik mijn eigen risico betalen?

  Ja, voor elke behandeling bij Goedebuur betaal je je eigen risico zelf.

 • Welke verwijzing heb ik nodig?

  Een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog of specialist is vereist.

 • Wat moet er in de verwijzing staan?

  Een vermoeden van een DSM-5 stoornis moet duidelijk zijn aangegeven.

 • Is vooraf contact met mijn zorgverzekeraar nodig?

  We raden aan om altijd je zorgverzekeraar te bellen voordat je behandeling bij Goedebuur start.

Behandelproces en Evaluatie

 • Hoe wordt het behandelplan opgesteld en wie is hierbij betrokken?

  Het behandelplan wordt opgesteld na de intake en in overleg met de patiënt. Het plan omvat onder andere classificatie, behandeldoelen en betrokken behandelaren. De patiënt en behandelaren committeren zich aan de doelen en kunnen deze indien nodig bijstellen.

 • Wie is het centrale aanspreekpunt voor mij tijdens de behandeling bij Goedebuur?

  De coördinerend regiebehandelaar, die een indicerend regiebehandelaar is zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog, is het centrale aanspreekpunt voor jou tijdens de behandeling. Deze persoon is verantwoordelijk voor de behandeling en kan overleg plannen indien nodig.

 • Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd en geëvalueerd?

  De voortgang wordt gemonitord via multidisciplinair overleg, tussentijdse vragenlijsten, tussenevaluaties en eindevaluaties. Het behandelplan kan bijgesteld worden wanneer dat nodig is, in overleg met de patiënt en het behandelteam.

Afsluiting en Nazorg

 • Hoe worden de resultaten van mijn behandeling besproken en wat zijn de mogelijke vervolgstappen?

  Tijdens de eindevaluatie worden de behaalde doelen en resultaten besproken. Afhankelijk van de resultaten en behoeften kan er worden besloten tot verwijzing naar een volgende behandeling. De patiënt heeft zeggenschap over wie en wanneer er informatie wordt gedeeld.

 • Wat gebeurt er als ik bezwaar maak tegen het informeren van mijn verwijzer of anderen over mijn behandeling?

  Als je bezwaar maakt tegen het informeren van je verwijzer of anderen, zal Goedebuur jouw wens respecteren. Je hebt zeggenschap over wie toegang heeft tot informatie over jouw behandeling.

 • Wat moet ik doen als ik een klacht of geschil heb over mijn behandeling bij Goedebuur?

  Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kan ons dit laten weten maar ook kan je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070 – 310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

  Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

 • Heeft Goedebuur een kwaliteitsstatuut?

  Voor het kwaliteitsstatuut van Goedebuur ga je naar: https://goedebuur.nl/wp-content/uploads/kwaliteitsstatuut-goedebuur.pdf. Het kwaliteitsstatuut van Goedebuur borgt kwaliteit en beschrijft de manier waarop het verantwoord curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet kan verlenen.

 • Wat is de taak van de Cliëntenraad?

  De cliëntenraad richt zich op onderwerpen die de cliëntenzorg binnen Goedebuur betreffen, met als uitgangspunt dat de bijdragen van de raad leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorgaspecten, de communicatie tussen zorgverleners/cliënten/naasten en het welbevinden van de cliënt en zijn directe naasten tijdens hun behandeling. De te bespreken kwesties kunnen in het overleg tussen management van Goedebuur en cliëntenraad ook het karakter hebben van een informatieve of oriënterende bespreking. Zou je graag iets met de cliëntenraad willen delen, ze zijn te bereiken op clientenraad@goedebuur.nl.

 • Is er een Geschillencommissie?

  Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Stuur jouw gegevens en je krijgt binnen 2 weken reactie

  Contact

  Tel: 06 – 342 742 57
  Mail: info@goedebuur.nl

  Word teruggebeld

  Locatie

  Cronenburg 150
  1081 GN te Amsterdam

  Routebeschrijving

  Openingstijden

  Ma – Vr: ( 9:00 – 17:00 )
  Za – Zo: ( GESLOTEN )

  Blijf gemotiveerd met onze informatieve berichten

  Schrijf je in – we sturen geen spam – uitschrijven kan altijd!