Een systemische blik

Op verschillende manieren hebben mensen onderling connecties. Hierbij valt te denken aan relaties, familie, de interactie met collega's, vrienden, klasgenoten enzovoort. Dit wordt aangeduid als een systeem. Psychiatrische klachten zijn zelden geïsoleerd: het systeem waarin je leeft of bent opgegroeid, speelt vaak een cruciale rol bij het ontstaan of de ontwikkeling van je problemen.

Samen op weg naar herstel

Bij Goedebuur bieden we systeemtherapie om met jou en je systeem te problemen te verkennen en te ontdekken wat belangrijk is om je situatie te verbeteren. Een genogram, oftewel een stamboom met relaties, wordt vaak gemaakt om de kwaliteit van de relaties weer te geven. Vervolgens worden ingesleten patronen gezocht en geanalyseerd, zoals reacties op elkaar en het effect daarvan op anderen. Oefeningen en opdrachten kunnen hierbij helpen. Systeemtherapie biedt inzicht in de interacties tussen jou en je omgeving en hoe deze van invloed zijn op je psychische problemen. Het doel is om negatieve patronen te doorbreken en een verstandhouding te creëren die bijdraagt aan je herstel.

Onze werkwijze

Bij Goedebuur geloven we in een holistische benadering, waarbij we lichaam en geest behandelen en aandacht besteden aan voeding en maatschappelijke situatie. Onze behandelingen zijn op maat gemaakt, gericht op het formuleren van behandeldoelen die aansluiten bij uw behoeften.

Laat een psycholoog met je meedenken en meld je aan. Iedere behandeling is op maat.