Een persoonlijke, samenhangende benadering die groter is dan de som der delen

Hoe werken we

We gaan zorgvuldig te werk. Tijdens een zeer uitgebreide intake met een Psychiater of een Klinisch Psycholoog stel je samen het behandelplan op. In dit behandelplan staan voor jou herkenbare en haalbare doelen. Je wordt hierna intensief begeleid door een bevlogen team. Psychologen, Mindfulness trainers, Psychomotore therapeuten, Dietiste, Maatschappelijk werkster en Job-Coaches zorgen er voor dat er niks wordt gemist. Wekelijks intensief contact met meerdere behandelaren en deelname aan mindfulness, ACT of beweeggroep zorgen voor een verlichting van je klachten en een  versteviging van wie je bent.

 

Een aanmelding kan bij Goedebuur zelf of loopt via een verwijzer. Er is bij aanmelding altijd een persoonlijk contact. We leggen zorgvuldig uit wat de behandeling inhoudt en kijken kort of je klachten passen. Goedebuur biedt in de regel SGGZ trajecten aan maar heeft ook de mogelijkheid om mensen in de BGGZ te behandelen.

Uitgebreide Intake

Voor je een intake hebt, vragen we je online vragenlijsten te vullen en een doelenformulier in te vullen. We geloven dat het nadenken over wat je wil bereiken een belangrijke stap is naar herstel  en plezier. Als er andere informatie van belang is voor het doen van een zorgvuldige intake dan werken we met je samen die op tijd bij de regiebehandelaar te krijgen. Die kan dan goed voorbereid de intake met jou starten.

Een intensieve Samenwerking

Onze behandeling is intensief en vraagt tijd en energie. In een week kan je meerdere afspraken hebben en die kunnen op verschillende dagen worden gepland. Dit heeft te maken met de intensiteit van de verschillende sessies maar ook met jouw en onze agenda. Wij zijn zeer flexibel en proberen altijd ons programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op jouw klachten, agenda en andere activiteiten. Therapie kan soms een uitdaging zijn om in je leven in te passen. In alle gevallen leveren we maatwerk en houden we rekening met je omstandigheden.

Het team en jij werken heel nauw samen. Samen werken we aan jouw doelen. Er wordt geregeld overlegd over jouw voortgang in het team. De regiebehandelaar is nauw betrokken bij de behandeling en zal je gedurende de behandeling een of indien gewenst meerdere keren zien.  Als we willen stellen we samen doelen bij of veranderen we van aanpak. Je sluit altijd af met een evaluatie bij de regiebehandelaar. We vinden het heel belangrijk om jouw mening en ideeën over de behandeling te horen en mee te nemen in het voortdurend  verbeteren van onze aanpak.

Goede zorgvuldige Afstemming

In overleg en met jouw toestemming zorgen we dat jouw verwijzer goed op de hoogte is van de start, voortgang en resultaat van de behandeling. Ook kan informatie van eerdere behandelingen helpen bij het goed begrijpen waar we aan gaan werken. Samen kijken we wat we nodig hebben om tijdens en na je behandeling zo goed mogelijk voor je te zorgen.

Therapieën

Goedebuur zorgt dat je wordt behandeld door een professioneel en deskundig team. In de behandeling wordt er gekozen voor de therapieen die het beste aansluiten op jouw klachten en het behalen van jouw behandeldoelen. De basis van de behandeling is vaak een evidencebased gedragstherapie.

Dit kan Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapie, Schematherapie, MindfulnessBasedCognitiveTherapy of Running Therapy zijn. We behandelen met EMDR. In de behandelingen maken we ook gebruik van Vaktherapieen als Psychomotore therapie, Dans en Drama Therapie.

Online Therapie; Blended Care

Online therapie is een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Dit heet blended care. Tijdens je behandeling wordt je verzocht een of meerdere modules in Therapieland te doen. Op die manier kan je tussen je afspraken door aandacht besteden aan je klachten en je doelen. De modules in Therapieland sluiten heel goed aan op de gesprekken die je face to face hebt en geven nog meer focus.

Tevredenheidsonderzoek en ideeën

Aan het einde van een behandeling vragen we je of je een tevredenheidsonderzoek wil invullen. We onderzoeken dan of we je genoeg en goede informatie hebben gegeven, hoe je de samenwerking hebt ervaren, of je je bewust was van je rechten en plichten, hoe deskundig je de aanpak vond en de mate waarin je contact kon maken over praktische en inhoudelijke zaken tijdens je behandeling.

Uiteindelijk vragen we je om een beoordeling. Ideeen en verbeterpunten horen we heel graag. Dat stelt ons in staat om de kwaliteit van Goedebuur blijvend te verbeteren.