Wat je wil weten

Vergoeding

Een behandeling bij Goedebuur in de SGGZ en de BGGZ wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Je hebt bij het afsluiten van je basisverzekering gekozen voor een natura of een restititutie polis. Goedebuur heeft nog geen contracten met verzekeraars waardoor je factuur met een natura polis niet volledig wordt vergoed. Vaak krijg je bij een natura polis 70% of 80% van het laagst gecontracteerde tarief vergoed. Met een restitutie polis wordt 100% van de behandeling vergoed. In het geval van een natura polis vragen we een eigen bijdrage van 450,- euro bovenop de vergoeding van je zorgverzekeraar.

We raden aan altijd je zorgverzekeraar te bellen voor je in behandeling gaat bij Goedebuur. Zij kunnen alle vragen over een behandeling bij een instelling waarmee ze geen contract hebben beantwoorden. Voor alle behandelingen bbij Goedebuur geldt dat je altijd je eigen risico zelf betaalt.

Om je te kunnen behandelen vanuit je basisverzekering hebben we voor de behandeling start een verwijzing nodig. Die kan gemaakt worden door je huisarts, bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog of een medisch specialist. Zorg dat er goed is aangegeven of het een verwijzing naar de BGGZ of de SGGZ betreft en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis.

SGGZ & BGGZ

Tarieven SGGZ en BGGZ

Klik voor de tarieven SGGZ en BGGZ voor 2021

Informatiebrochures SGGZ en BGGZ

Klik voor de informatiebrochures passend bij de behandeling in de SGGZ en de BGGZ.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Goedebuur. Het kwaliteitsstatuut van Goedebuur borgt kwaliteit en beschrijft de manier waarop het verantwoord curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet kan verlenen.

Cliëntenraad

De input van cliënten is het belangrijkste middel om de kwaliteit en processen en dus de behandelingen te meten en te verbeteren. Cliënten die in behandeling zijn of in het verleden zijn geweest, kunnen zorgen voor die input en plaats nemen in de cliëntenraad. Goedebuur is druk bezig met het samenstellen van een cliëntenraad. We willen dan komen tot een interactief proces dat zorgt voor blijvende veranderingen.

Mocht je plaats willen nemen in de clientenraad of vragen hebben over de clientenraad dan kan je bellen met 020 – 770 17 15 of mailen naar info@goedebuur.nl.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kan ons dit laten weten maar ook kan je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070 – 310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.