Wat je wil weten

Vergoeding

Contracten 2022/2023 

Goedebuur heeft in 2022 een zorgcontract met DSW en CZ. Op dit moment zijn we met verzekeraars in gesprek over een contract voor 2023. We hopen deze gesprekken op korte termijn af te ronden en op die manier onze huidige en toekomstige clienten te kunnen informeren over mogelijke contracten in 2023. 

Algemene informatie vergoeding

Via je verzekeraar wordt je behandeling in vrijwel alle gevallen vergoed vanuit je basisverzekering. Je hebt bij het afsluiten van je basisverzekering gekozen voor een natura of een restititutie polis. Bij een natura polis krijg je tussen de 65% en 80% van het laagst gecontracteerde tarief vergoed. Met een restitutie polis wordt 100% van de behandeling vergoed. In het geval van een natura polis vragen we een eigen bijdrage van minimaal 450,- euro en maximaal 550,- euro (afhankelijk van de hoogte van jouw vergoeding) bovenop de vergoeding van je zorgverzekeraar. De eigen bijdrage euro wordt in rekening gebracht bij een behandeling van ongeveer 5 maanden. 

We raden aan altijd je zorgverzekeraar te bellen voor je in behandeling gaat bij Goedebuur. Voor alle behandelingen bij Goedebuur geldt dat je altijd je eigen risico zelf betaalt.

Om je te kunnen behandelen vanuit je basisverzekering hebben we voor de behandeling start een verwijzing nodig. Die kan gemaakt worden door je huisarts, bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog of een medisch specialist. Zorg dat er goed is aangegeven dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis.

Zorgprestatiemodel; nieuwe wijze van factureren

Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd.

Wat is er in 2022 veranderd?

GGZ-instellingen gaan behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declareren. Dit contact kan een persoonlijk gesprek zijn, een telefonisch/beeldbelgesprek, maar ook contact via email of het cliëntenportaal, of een eHealth-opdracht die de behandelaar voor jou klaar zet.

Jouw verzekeraar of Goedebuur stuurt je elke maand een rekening (zorgkostenfactuur) van de GGZ-behandeling. Op de zorgkostenfactuur staat op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden en hoe lang dat duurde. Je hebt vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Goedebuur gaat uit van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als een consult langer dan een kwartier afwijkt van de geplande tijd in de agenda, wordt de duur van het consult aangepast.

Voor je eigen risico is deze verandering van belang. Met de invoering van het zorgprestatiemodel komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als je dus start met een behandeling in de GGZ die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaal je in beide kalenderjaren eigen risico. Zoals het voor alle andere zorg (ziekenhuis bijvoorbeeld) ook geldt: het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend en betaald. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in dat kalenderjaar al is bereikt door de totaal genoten zorg.

Jouw verzekeraar brengt het eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij je in rekening. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. Je betaalt het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Tarieven ZPM 2022

Klik voor de tarieven ZPM voor 2022.

Informatiebrochure Goedebuur

Klik voor de informatiebrochures passend bij de behandeling in de SGGZ en de BGGZ.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Goedebuur. Het kwaliteitsstatuut van Goedebuur borgt kwaliteit en beschrijft de manier waarop het verantwoord curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet kan verlenen.

Cliëntenraad

De input van cliënten is het belangrijkste middel om de kwaliteit en processen en dus de behandelingen te meten en te verbeteren. Cliënten die in behandeling zijn of in het verleden zijn geweest, kunnen zorgen voor die input en plaats nemen in de cliëntenraad. Goedebuur is druk bezig met het samenstellen van een cliëntenraad. We willen dan komen tot een interactief proces dat zorgt voor blijvende veranderingen.

Mocht je plaats willen nemen in de clientenraad of vragen hebben over de clientenraad dan kan je bellen met 06 – 34 27 42 57 of mailen naar info@goedebuur.nl.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kan ons dit laten weten maar ook kan je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070 – 310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.