Wat je wil weten

Vergoeding

Algemene informatie vergoeding

Via je verzekeraar wordt je behandeling in vrijwel alle gevallen vergoed vanuit je basisverzekering. Je hebt bij het afsluiten van je basisverzekering gekozen voor een natura of een restitutie polis. Bij een natura polis krijg je tussen de 65% en 80% van het laagst gecontracteerde tarief vergoed. In het geval van een natura polis vragen we je de vergoeding van de zorgverzekeraar aan te vullen tot 80% van het bedrag wat we voor de behandeling bij je in rekening brengen.

Met een restitutie polis wordt 100% van de behandeling vergoed wat dan ook volledig bij je in rekening wordt gebracht.

We raden aan altijd je zorgverzekeraar te bellen voor je in behandeling gaat bij Goedebuur. Voor alle behandelingen bij Goedebuur geldt dat je altijd je eigen risico zelf betaalt.

In 2024 heeft Goedebuur een contract met DSW en Zilveren Kruis/Achmea.

Om je te kunnen behandelen vanuit je basisverzekering hebben we voor de behandeling start een verwijzing nodig. Die kan gemaakt worden door je huisarts, bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog of een medisch specialist. Zorg dat er goed is aangegeven dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Goedebuur. Het kwaliteitsstatuut van Goedebuur borgt kwaliteit en beschrijft de manier waarop het verantwoord curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet kan verlenen.

Cliëntenraad

De input van cliënten is het belangrijkste middel om de kwaliteit en processen en dus de behandelingen te meten en te verbeteren. Cliënten die in behandeling zijn of in het verleden zijn geweest, kunnen zorgen voor die input en plaats nemen in de cliëntenraad. 

Onze cliëntenraad is bereikbaar via 06 – 34 27 42 57 of mailen naar clientenraad@goedebuur.nl.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent.

Als eerste bespreek je dit met ons. Als dat onvoldoende resultaat biedt kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070 – 310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt ze ook een mail sturen (info@klachtenloket-zorg.nl) of dit formulier invullen.

Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.