Privacy is van groot belang binnen de geestelijke gezondheidszorg. We nemen strikte maatregelen om uw privacy te beschermen. Dit omvat het beperken van de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel, het gebruik van versleutelde systemen voor gegevensoverdracht en het naleven van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Alleen geautoriseerde zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens. Dit kunnen de psychologen, vaktherapeuten of psychiaters van Goedebuur zijn. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. Alleen als het relevant is voor uw behandeling en met uw toestemming kunnen wij uw gegevens delen met andere zorgverleners buiten onze instelling. Dit gebeurt vaak in situaties waarin samenwerking tussen verschillende zorgverleners gunstig is voor uw welzijn.

Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke vereisten en richtlijnen van de GGZ-instelling. In het algemeen worden medische dossiers minstens 15 jaar bewaard na beëindiging van de behandeling.

U heef het recht om uw medische gegevens in te zien en eventuele onjuistheden te corrigeren. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelaar.

We nemen de privacy van onze online bezoekers serieus. Onze website maakt gebruik van versleutelde verbindingen (HTTPS) om uw gegevens te beschermen bij het verzenden van informatie. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is voor specifieke doeleinden, zoals het maken van een afspraak of het versturen van informatie. Ons volledige privacybeleid voor online activiteiten is beschikbaar op de website.

Hoewel we er alles aan doen om uw privacy te waarborgen, zijn er situaties waarin we wettelijk verplicht kunnen zijn om informatie te delen, zoals bij vermoedens van kindermishandeling, dreigend gevaar voor uzelf of anderen, of gerechtelijke bevelen.