profiel

Christine Sarembe

Contact

Tel: 06 – 342 742 57
Mail: christine@goedebuur.nl

Persoonlijk

In haar werk integreert Christine haar ervaring en deskundigheid als therapeut met haar levenservaring en visie op het leven.

Biografie: Christine werkt sinds de oprichting bij Goedebuur. Daarnaast is zij werkzaam op de psychiatrische afdeling van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

Opleiding: Christine heeft een opleiding gevolgd in Psychomotorische Therapie (PMT), School voor Nieuwe dans in Ontwikkeling (SNDO), Pesso-Psychotherapie, Mindfulness, Lichaamsgericht Coachen (ITIP) en Somatic Experience

Behandelfilosofie: in de psychomotorische therapie nemen het bewegen en de lichamelijke beleving een centrale plek in. Door verbinding te maken met het lichaam komt er meer harmonie tussen je denken, voelen en handelen. Het is helpend om je blik te verruimen en letterlijk andere perspectieven te zien, zodat je voelend te weten komt wat je nodig hebt en hoe dat in jouw leven vorm kan krijgen. Van hieruit komt een veranderingsproces op gang dat je brengt bij wat voor jou van wezenlijk belang is.

Unieke Details: Christine spreekt vloeiend Duits en Nederlands.